Jag har fått en avgift för felsorterat material. Hur kan det komma sig? Tyvärr kan då ett felaktigt material blandats ihop med det materialet din behållare är avsett för. Det gör att vår transport och hantering av materialet blir mer kostsam.