Vad händer med avfallet som körs till er? Det beror på vilken typ av avfall det rör sig om men de flesta material vi hämtar återvinns. Har din verksamhet sorterat ut ett material för återvinning, och utan inblandning av andra material, garanterar vi att det materialet återvinns.