Jag har hört att det inte är någon idé att sortera eftersom allt ändå blandas ihop och bränns upp. Är det sant? Att blanda ihop olika sorters avfall vore oklokt. Då går de oftast inte att återvinna. Återvinningsmaterial kallar vi ofta för ”sekundär råvara”. Det betyder att återvinningsmaterialet kommer till nytta som ny ”råvara” för andra verksamheter.