Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000
Nyhet

Bränsle efter petigt recept ger Cementa unika miljövinster

Glenn Söderberg
När avfall blir biobränsle till en cementindustri måste det göras med precision. Kontroller, analyser och återkopplingar är dagliga rutiner för att skapa ett kvalitetssäkrat bränsle vid Skövdefabriken, Sveriges första anläggning för RDF – Refuse-Derived Fuel – det vill säga alternativt bränsle.

Veolia Recycling Solutions och HeidelbergCement som är moderbolag till Cementa i Skövde arbetar tätt ihop. Tillsammans skapar de miljövinster genom att de ersätter kol och olja med avfallsbränsle som görs av väl utvalda restprodukter från industrin. Ändliga fossila resurser sparas och man slipper förmultning på deponi som medför utsläpp av koldioxid.

Cement framställs i huvudsak av kalksten som bränns, kyls och mals till ett fint pulver.

På Cementa i Skövde tillverkas 2 000 ton cement per dygn. Processen är mycket energikrävande.  Den stora roterande ugnen ska hålla en konstant temperatur på minst 1 460 grader alla dygnens timmar.  

Cirka 40 procent är avfallsbränsle - en kombination av papper, trä och plast - som Veolia Recycling Solutions gör till en finfördelad fluff. Man levererar 600 ton per vecka till Cementa.

Tre ton fluff i timmen sprutas in i ugnen. Bränslet måste ha rätt sammansättning. Man vill undvika fukt och vissa material som gips och klor. Innehållet är rigoröst kontrollerat. Om det ändå smugit sig in ett fel, vad händer då?

– Vi stoppar omedelbart användning av den leveransen, säger Nicklas Andersson, som arbetar med kvalitetssäkring av alternativa bränsle på för HeidelbergCement.

– Larmet går direkt till oss på Veolia. Varje lass kan härledas bakåt. Det är nästan som materialet är DNA-märkt. Vi hittar ganska snart den felande länken, säger Glenn Söderberg, produktionsansvarig på anläggningen för RDF och beskriver hur uppgraderingen av avfall genererar disciplin vid insamling långt ut i kedjan. Det blir som råttan på repet. Samtidigt som de bidrar till en ökad miljömedvetenhet och hållbar samhällsutveckling.

 

FOTNOT: Cementa ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement Group som har 45 000 medarbete i 40 länder. HC Miljö som också ingår i koncernen har som uppgift att minska industrins utsläpp av koldioxid till luften genom att försefabrikerna med alternativa bränslen.

Cementfabriken har miljötillstånd för vissa utsläppsvärden som inte får överskridas.