Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000
Nyhet

Råvaror, September 2018

Anna-Lena Elmeklo

PAPPER

- Ingången på Well har nu ökat. Tyvärr har samtliga bruk som tar well haft stora problem under september. Problemen har varit och är fortfarande av olika karaktär, allt från maskinhaveri, dålig efterfrågan på slutprodukt samt ändringar i deras produktportfölj som varit mindre lyckade.

- Wellpapp är vår stora bulkvolym vilket innebär att lagerna på våra anläggningar ökar snabbt för varje dag som går.

- Ett par linerbruk räknar med att kunna börja ta emot material i oktober men detta är tyvärr inte fullt ut bekräftat ännu.

- Prisnedgången för Well i september mellan 20 - 30 SEK /ton.

- Fortsatt låg ingång på Blandpapper.
Priset upp i september med ca. 50 SEK /ton.

- Samma gäller för Tryl (SOP).
Priset upp i september med ca. 40 SEK /ton.

- Stor efterfrågan på Rena Tidningar (olästa)

Efterfrågan på Vita kvaliteter kvarstår. Dock oförändrat pris.

 

 

PLAST

- Nyvarupris för LDPE är oförändrat mot föregående månad.

- Vi har en fortsatt svajig marknad i Asien men materialet som tidigare importerades av Kina och som Kina fortsatt är intresserade av försöker febrilt att finna nya vägar. Som exempel kan nämnas att det byggs nya anläggningar i Hongkong för återvinning av PMMA för att senare tas in som råmaterial till fastlandet. Även Malaysia börjar öppna upp får mottagandet av vissa plastsorter, främst dem med högt värde.

- Blandade fraktioner går ej att exportera till Asien, utan bör sorteras nära källan. Nyare marknader såsom Turkiet har köpt mycket av de lägre kvaliteterna under vår och sommar men deras valuta har nu minskat kraftigt mot euron på senare tid så att avsättningen har blivit svårare även dit.

- Priserna på krymp&stäckfilm är låga men stabila. 

 

JÄRN

- Upp och ner i marknaden, teorier om var priset skall gå ändras mer eller mindre varje vecka, men än så länge så är efterfrågan bra på den inhemska marknaden.

- Stålverken vill ha det material vi erbjuder, likadant inom gjuterisektorn. Även förfrågningar om att utöka volymer.

- Denna veckan öppnades med ingen verklig tydlig riktning för stålprissättning på någon marknad.

- Turkiets valutakris påverkar skrotpriserna och kommer att ha en avgörande betydelse för hur priserna kommer se ut under Q4.

 

METALL

- Prisnedgången som kom under sommaren, stannade visserligen upp i Augusti men den osäkra marknaden kan nu mer beskrivas som avvaktande. Den balans som funnits i marknaden senaste året börjar bli ett utbudsöverskott med sjunkande priser som följd

- Kinas frånvaro börjar leda till att mycket skrot stannar kvar i Europa och prisspannet mellan LME och diverse skrot kvaliteter ökar ytterligare, detta gäller främst orena och legerade fraktioner som historiskt alltid varit export kvaliteter.

- Rent koppar och aluminiumskrot är det fortfarande god efterfrågan på, främst beroende på att dom  fungerar som ersättare av primär metall.

- En värld med fortsatt tillväxt och ingen krasch i sikte så kommer metallpriserna fortsatt hållas uppe på acceptabla nivåer, men finns en känsla att diverse tullar och oro nu sakta börjar leta sig in i priserna och om vi tidigare var neutrala vi numera blygsamt negativ till höstens prisutveckling.

 

 

 

Ladda ner Marknadsbrevet för september här!