Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000
Nyhet

Råvaror, December 2018

Anna-Lena Elmeklo

Marknadsbrev rörande handel med råvaror för januari 2019

-        Well / OCC, extremt stora lager nu efter jul och nyår som väntat, både på anläggningar och på bruken, orderingången för bruken är huvudanledningen till detta. Tyvärr har även transportkapaciteten fortfarande inte kommit igång som den brukar efter ett par veckor in på det nya året vilket också försvårar situationen. Priset oförändrat i januari men tror på en nedgång i februari.

-        Tryl / Ass /SOP, fortfarande en omättad marknad och vi ser inte några förändringar framöver.

Tissue bruken har hittills tyckt att dessa priser har varit alldeles för höga men när massa priserna nu gått upp ytterligare är detta den enda alternativa vara, således tror vi att prisnivån kommer att vara acceptabel. Oförändrat pris i januari.                                                                                             

-        Blandpapper, oförändrad tillgång och efterfrågan är fortfarande god. Även här stabila priser. 

-        Insamlingstidningar / De-inking, något högre lager hos bruken just nu men vi tror att detta återigen kommer att bli en bristvara.

-        Rena Tidningar / OIN, som tidigare nämnts så är det extremt stor efterfrågan på grund av årstiden.

Priset upp i januari.

-        Vita Kvaliteter, inte lika stor efterfrågan som tidigare. Priset på obestruket stabilt medans priset på

bestruket något ner.

-        Kraftsäckspapper (våtstarkt). God efterfrågan, men även här har vi en begränsad tillgång. Priset upp nu i januri.

PLAST                                 

             

                       

 

-        Nyvarupris för LDPE kontrakt ner 30 euro/ton och spotpriset föll med 50 euro/ton i relation till  föregående månad. Efterfrågan är svag och nyvaruproducenterna tvingas sänka sina priser samtidigt som ett flertal av dem har flyttat fram startdatum för nya planerade anläggningar.  

-        Enligt de senaste rapporterna så kommer den asiatiska PE-marknaden att minska med 10 miljoner ton under 2019. Vi ser en viss stabilisering av priser samt att material som tidigare inte kunde säljas börjar nu komma igång igen, dock till låga priser. LDPE krymp &  sträckfilm  går att avsätta till stabila men låga priser.

 JÄRN

            

 

 

-        Klass 11 Index, oförändrat i Januari.

-        Stålverken tar inte förhållandevis lite material i Januari. anledningen är att dom har fortfarande stora lager och därför dragit ner prognosen. Dessutom ser verke en vikande orderingång samt att Smedjebacken har haft problem med verket med uppstart efter Julledigheten.

-        Gjuterierna verkar rulla på än så länge och begär utökade volymer.

-        Intresset på exportmarknaden är svalt.

-        Känslan är att marknaden är på väg nedåt, vi tror på prisnedgång i Februari. 

 

                                       

             

METALL 

- Det nya året har börjat ganska lugnt och den efterfrågan som finns fylls upp av fallande volymer, dvs känns som marknaden trots senhöstens nedgångar verkar vara i balans. Sekundärverken inom aluminiumsektorn köper igen men på låga priser och känns som botten är nådd där och på primärsidan i och med LME gått ned senaste 2 månaderna så har även olegerad aluminium kommit ned i pris.

-        Svenska kronan mot EUR och USD har inte heller rört sig alltför mycket senaste tiden, trots en orolig regeringsbildning så ingen valutaeffekt åt något håll kan noteras.

-        Situationen med minskad eller ingen export till Kina ser ut att hålla i sig och trenden att skrotet stannar lokalt och ökade investeringar för återvinnare avseende process och bearbetning för att passa lokala slutförbrukare ser ut att fortsätta.

-        Skall man se till analytikernas års prisprognoser så ligger priserna just nu lägre än de flestas estimat vilket torde borga för uppgångar men om / när de kommer är svårt att spekulera i men vi tror det sker under andra halvan av 2019.

 

 

 

 

 

 

JÄRN