Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000
Nyhet

Råvaror, November 2018

Anna-Lena Elmeklo

Marknadsbrev rörande handel med råvaror för november 2018

PAPPER

- Ingången på Well har fortsatt varit väldigt hög och som tidigare rapporterats så har efterfrågan inte varit lika stor som vi önskat. Stora lager på samtliga Linerbruk och en del driftsstopp, men redan nu under andra veckan i november så har efterfrågan vänt tvärt. Flera bruk söker extra volymer inför jul och nyår, en positiv konsekvens av att orderingången har ökat på färdigvara och att man nu kräver en renare wellpapp, vilket gör att en del återvinnare inte får leverera. Priset oförändrat i november men kanske en uppgång i december.

Blandpapper, låg tillgång men oförändrat pris.

- Avseende Tryl / Ass (SOP) så är efterfrågan inte lika stor. Vi har inga lager på denna kvalitet men Tissuebruken som använder denna vara har redan nu setts sig om efter alternativ för att förhindra kommande problem då insamlingen minskar. Priset oförändrat.

Rena Tidningar, fortsatt stor efterfrågan vid denna tid på året. allt säljs som innan till isolering, bara inom Sverige.

Insamlingstidningar är fortfarande en stor bristvara.

- Fortfarande stor efterfrågan på Vita kvaliteter men oförändrat pris, troligen p.g.a. på den tidigare stora uppgången

 PLAST                                                 

 - Nyvarupris för LDPE oförändrat för kontrakt och ner 60 euro/ton mot spot, gentemot föregående månad. Priserna är lite under press för tillfället, vilket syns på spotpriset på LDPE som är ner 90e/ton  senaste två månaderna.

-  Marknaden är avvaktande och en del material är svåra att avsätta, främst spill som inte är processat (balar, detaljer, skivspill etc). Helt stopp för import av skivspill till Kina, vilket påverkar marknaden främst för PMMA då det finns andra alternativa marknader/kunder i världen.

- Priserna på krymp & sträckfilm är fortsatt låga men stabila. Det är lite svårare med avsättningen just nu men samtidigt så investeras det i nya produktionsanläggningar på flera platser i Europa vilket  förhoppningsvis kommer att underlätta framtida avsättning. 

JÄRN

- Svenska stålverken har stora lager av skrot och en vikande orderingång.

- Troligen kommer verken ha ett svagt behov av skrot under december p.g.a. den försämrade orderingången och att dom vill hålla nere sina lager till årsskiftet. Behoven för januari och Q1 är svåra att förutse.

- Stora lager av låg Mangan material i marknaden då samtliga mottagare har dragit ner sitt intag väsentligt.

- Inom gjuterisektorn ser det desto mer positivt ut, gjuterierna tar dom volymer som erbjuds och mer därtill.

- Priserna ute i Europa ser fortfarande stabila ut.

METALL

-        Inga stora händelser i marknaden i jämförelse med föregående månad, vi ser fortsatt svaga priser för aluminiumskrot, smältverken med stor exponering mot bilindustrin verkar mest drabbade av den stora uppbyggnaden av skrotlager. En av anledningen skall enligt branschfolk vara den avvaktan de stora biltillverkarna har i och med teknikskifte samt huruvida prognostiserade volymer producerade dieselbilar landar rätt eller inte.

-        För övriga basmetaller så är priserna lite nedåt men får ändå sägas ligga på bra nivåer rent historiskt och rena/bättre kvaliteter säljs fortfarande till bra villkor.

-        Som vi nämt tidigare så sämre fraktioner som förut exporterats till asien stannar numera inom Europa, dessa fraktioner säljs till lägre priser i och med de högre bearbetningskostnaderna som finns inom Europa.  

-        Avfall t.e.x. skrot kommer  man mer sällan att se skeppas från en kontinent till en annan, trenden är att ta hand om och återvinna avfallet där det produceras. Hur mycket detta beror på rådande handelskonflikter eller globalt hårdare lagstiftning inom avfallshantering är svårt att svar på men troligt är att båda faktorerna har spelat in.