Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000
Nyhet

Vi förvärvar Allfrakt

Anna-Lena Elmeklo
Hans Andersson Recycling, som nu är Veolia Recycling Solutions, har förvärvat Allfrakt, ett logistikföretag med fokus på transporter och uthyrning av containers inom avfalls- och återvinningsbranschen.

Förvärvet avser 100 procent av aktierna i Allfrakt AB inklusive de två dotterbolagen; Högsbo Transport AB och ReWest AB. Allfrakt AB är verksamt främst i storstadsregionen i Göteborg med kontor och anläggning i Mölndal, söder om Göteborg. Allfrakt sysselsätter cirka 100 personer och hanterar 70 000 ton avfall.

– Allfrakt är ett välskött och kunskapsstarkt bolag med lång erfarenhet inom områden som kompletterar Hans Andersson Recycling, säger Johan Berggren.

Genom förvärvet utvecklar Hans Andersson sitt erbjudande av tjänster inom bland annat bygg- och rivningsavfall som är en del i företagets satsning att bli Sveriges ledande återvinningsföretag.

– Som en del i Hans Andersson Recycling får vi möjlighet att sätta vårt erbjudande i ett bredare sammanhang där vi når ut till en större kundbas. Jag är glad att Hans Andersson gruppen blir Allfrakts nya ägare då vi har en väl fungerande samsyn på utvecklingen av våra tjänster, säger Gösta Andersson, Allfrakts grundare och huvudägare.

För ytterligare information kontakta:
Johan Berggren, koncernchef Hans Andersson Recycling Group AB
Telefon. 031-756 70 02
Epost johan.berggren@hansandersson.se