Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000
Nyhet

Avfallstävling för åk 4

Anna-Lena Elmeklo
Tillsammans med Tekniska Samfundet och Universeum – vår samarbetspartner sedan två år – är det under vecka 9 dags för en avfallstävling för elever i årskurs 4.

Uppdraget till eleverna var att designa en cool och smart sopstation som hjälper besökarna att slänga sitt skräp på rätt sätt. Önskemålen vi hade var att den ska vara:

  • rolig att använda
  • fin att titta på
  • smart och användarvänlig
  • lätt för städpatrullen att tömma.

Som ett led i förberedelserna hade Veolia Recycling Solutions en utbildning för klassernas pedagoger under en kväll i februari.

 

Kreativa möbler för källsortering

Tävlingen är en naturlig förlängning av den jakt på kreativa avfallsmöbler som gjorde att Universeum och Veolia under 2016 lanserade nya avfallskärl med pedagogiska budskap till besökarna.

– Vi letade efter kreativa avfallsmöbler på marknaden, men fann inga. De nya avfallskärl som vi har lanserat i samarbete med Veolia förmedlar nu ett entydigt budskap till besökarna. Om ett år kommer vi att utvärdera projektet för att se vad det har gett för incitament till förändring av det egna beteendet, berättar Ramiro Fuentes, hållbarhetsansvarig på Universeum AB.

 

Avfallstävlingen

Universeum arbetar med avfallsminimering ur två perspektiv: ett internt för den egna personalen och leverantörerna samt ett externt som riktar sig till besökarna.

– Vi tror starkt på den kreativitet som finns hos barn och ungdomar. Under 2017 kommer vi att öka informationen till besökarna för att både synliggöra vart avfallet tar vägen och öka förståelsen för ett cirkulärt tänkande. Vi är i början av en lång resa och Veolia Recycling Solutions är en grundpelare i detta arbete, avslutar Ramiro Fuentes.

Bidragen lämnas in under måndag-tisdag och efter jurygenomgången på torsdag delas priset, som Veolia Recycling Solutions står för, ut på fredag den 3 mars.