Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000
Nyhet

Kvalitetssäkring är A & O i plastens kretslopp

Anna-Lena Elmeklo
Blomkrukor och plastbackar är exempel på produkter som tillverkats av återvunnen plast från produktionen i skånska Staffanstorp. Här ges nytt liv åt produktionsspill, använda emballage och restprodukter från industrin. Hans Andersson Plastics AB är ledande inom återvinning av plast i Sverige.

En liten bit plast granskas under lupp i laboratoriet. Med spektrometer och andra analysinstrument kartläggs plastens innehåll och egenskaper i detalj.

– Vi testar alltid att det är rätt sak vi köpt och tillverkar. Ett litet fel i materialet kan göra stor skada, säger Torbjörn Andersson som sköter analysarbetet.

I produktionshallen intill ljuder kvarnen som maler skrymmande plastavfall till chipsstora flarn som sen bearbetas i maskin efter maskin till slutprodukten ett granulat. Granulat är nu ett nytt råämne med specifik sifferkod som åter kan användas, lagras eller säljas på öppna marknaden.

Plast som ska tillbaka till kretsloppet analyseras vid flera tillfällen under processen; direkt vid ankomsten till fabriken, under de första processtegen och som färdig råvara. Varje steg i processen är spårbar.

– Kvalitetssäkringen följer den krävande kundens anspråk och lagstiftningens krav.  Det är vår garanti och kundens trygghet, säger Peter Grimshorn, VD.

Hans Andersson Plastic har under åren samlat på sig genuina kunskaper om moderna metoder för förädling och återvinning av plast. Nästan allt material som passerar företagets anläggningar återförs till industrin och blir nya produkter.

Kundanpassad återvinning för hållbara lösningar är grundbulten. Optimalt vid återvinning är när leverantör, återvinningsföretag och tillverkare arbetar tillsammans i ett koncept som kallas ”Close in loop”. Där en stor andel går tillbaka till samma företag.

– Ju närmare samarbete desto effektivare produktion och större lönsamhet för samtliga, säger Peter Grimshorn och tillägger:

– Som speaking partner får man mer koll på vad som händer och sker. Det kan handla om rätt sorteringsteknik för att få smidiga leveranser, ta fram andra materialprover eller nya produkter.

Innovationer föds oftast i projekt när man kan ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter. Vid framtagning av helt nya material samarbetar man även med universitet och tekniska högskolor för att få den absoluta spetskompetensen.

Förutom miljövinst för företagen i att ta vara på spill, finns det möjlighet att både spara och tjäna pengar.

– Återvunnen vara är billigare än att köpa ny, säger Peter Grimshorn och fortsätter:

– Mekanisk bearbetning försämrar alltid materialets egenskaper, om än marginellt. Genom att blanda in ny råvara kan man behålla egenskaperna. På det viset hjälper vi kunden jaga kostnader.

Material som samlas in hos en kund kan säljas i bearbetat skick till en annan. Här har Hans Andersson Plastics AB, en lång tradition med många olika möjligheter att som handelshus finna avsättningar världen över.