Hans Andersson grundades 1948 av bröderna Herbert och Norbert Andersson, som hade flyttat till Göteborg från den gamla Hansastaden Lübeck i Schleswig-Holstein några år tidigare. De inledde handel med diverse industriråvaror och kunde, trots att de saknade startkapital, börja göra affärer med andra länder tack vare sina goda språkkunskaper.

Affärerna kom snart att inriktas på insamling, paketering och export av textil och papper. Handeln med papper tog ganska snart fart och utvecklades till en verksamhet för returpapper. År 1958 byggde bröderna den första egna anläggningen på Ringön i Göteborg och kort därefter anlade man en anläggning i Stockholm, som så småningom följdes av etableringar i Borås och Trollhättan.

Konkurrensen på marknaden hårdnade när lagen om producentansvar kom 1994 och Hans Andersson blev därför tvungna att bredda verksamheten till att omfatta alla typer av avfall. Strategin blev att köpa upp bolag och värva duktiga entreprenörer med specialistkompetens. Entreprenörerna startade i sin tur nya bolag och idag vi finns på ett 20-tal orter i Sverige.

Hans Andersson präglas fortfarande av det entreprenörskap som bröderna Andersson stod för. Verksamheten besjälas av tron på individens förmåga att göra skillnad och våra 500 anställda drivs av de värderingar som grundarna formulerade när det gäller affärsmannaskap, entreprenörskap och servicefokus.

Hans Anderssons utveckling har ända sedan starten 1948 gått hand i hand med samhällets allt högre krav på en ekologisk avfallshantering samt den växande insikten att avfall är en råvaruresurs och inte sopor. Det har gjort att vi numera är en råvaruleverantör i lika hög grad som ett återvinningsföretag.