Veolia Recycling Solutions Sweden, tidigare Hans Andersson Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag.

 

Helägda bolag

Veolia Recycling Solutions Sweden, org.nr 556114-2810

Hans Andersson Plastics AB, org.nr 556213-3081

F.H. Konvertering AB, org.nr 556497-9028

Tappers Återvinning & Miljö AB, org.nr 556176-1965

 

Intressebolag

Allåtervinning i Stockholm Holding AB, org.nr 556687-5786.

Sebnor AB, org.nr 556798-2490.

SEKA Miljöteknik AB, org.nr 556732-4180.

Scandinavian Enviro Systems AB, org.nr 556605-6726

Tandem Import Export GmbH/Tandem (UK) Ltd