Hans Andersson är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag.

Vi omsätter årligen 1,5 miljarder kronor och sysselsätter cirka 500 personer. Vår verksamhet består av ett tiotal hel- eller delägda bolag och är indelad i regioner och affärsområden. Regionerna sträcker sig från Örnsköldsvik i norr till Malmö i söder.

 

Moderbolag

Hans Andersson Recycling Group AB, org.nr 556064-3164

 

Helägda dotterbolag

Hans Andersson Recycling AB, org.nr 556114-2810

Hans Andersson Metal AB, org.nr 556325-2310

Hans Andersson Plastics AB, org.nr 556213-3081

Hans Andersson Recycling OY, org.nr. 0126344-3

F.H. Konvertering AB, org.nr 556497-9028

Nordic Recycling AB, org.nr 556750-2603

Tappers Återvinning & Miljö AB, org.nr 556176-1965

Allfrakt AB, org.nr 556068-4671

Andersson Recycling GmbH, org.nr. 135/5702/0780

 

Intressebolag

Allåtervinning i Stockholm Holding AB, org.nr 556687-5786.

Sebnor AB, org.nr 556798-2490.

SEKA Miljöteknik AB, org.nr 556732-4180.

Scandinavian Enviro Systems AB, org.nr 556605-6726

Tandem Import Export GmbH/Tandem (UK) Ltd

 

Ägare

Hans Andersson Holding AB, org.nr 556823-6169