Våra värderingar gäller inte bara mot dig som kund utan även internt. För att hela tiden minnas detta har vi tagit fram en värdegrund med ledorden ansvar, solidaritet, respekt, innovation och kundfokus.

 

Ansvar

Var och en uppfyller sina åtaganden.


Entreprenörskap

Vi stöttar varandra och tar hänsyn till vår omgivning.


Respekt

Vi respekterar varandra och ser mångfald som en tillgång. 

 

Innovation

Vi utvecklar skräddarsydda lösningar som vi ständigt förbättrar.

 

Kundfokus

Vi bygger långsiktiga partnerskap genom en aktiv dialog med våra kunder.