Vår verksamhet bygger på förtroende, långsiktighet och personliga relationer. I våra samarbeten med kunder är det därför viktigt att de tids- och miljövinster vi åstadkommer gemensamt, genom exempelvis återvinning, också blir en bra affär för båda parter.

Men våra värderingar gäller inte bara mot dig som kund utan även internt. För att hela tiden minnas detta har vi tagit fram en värdegrund med ledorden affärsmannaskap, entreprenörskap och servicefokus. Och ledorden är inte bara ord, utan något vi ska sträva efter att hela tiden vara eller göra.

  

Affärsmannaskap

Vi är öppna, långsiktiga och pålitliga i allt vi gör. Vi är sparsamma med resurser och ser alltid till bådas vinster i en affär.


Entreprenörskap

Vi är nyfikna och orädda inför nya utmaningar; kreativitet och nytänkande är våra honnörsord. Vi har förtroende för varandra och låter alla arbeta med stor frihet och stort ansvar.


Servicefokus

Vi lyssnar och förstår. Med kompetens och engagemang ligger vi steget före. Vi bygger personliga relationer med vilja, humor och glädje.