Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000

Easycling för

bygg och riv.

För att allt ska fungera så smidigt som möjligt hjälper vi gärna till i alla skeden av ert bygge – från provtagning av marken till eventuella rivningar till byggnation till återvinning i fastigheten när den väl står klar. Ni får all utrustning ni behöver och slipper tänka på var, när och hur tömningarna ska ske. Dessutom får ni en kontaktperson som ser efter just era behov.

Spara tid när ni återvinner.

Vi ser till att ha personal på plats hos er – antingen på heltid eller någon dag i veckan – beroende på ert behov. Vi ordnar så att alla kärl och containrar töms i tid för att undvika stopp i byggprocessen – vi är helt enkelt där när det passar och är planerat. På så sätt kan er personal fokusera till hundra procent på sitt jobb.

Läs mer

Lätt att göra rätt för miljön.

Vi ställer iordning flera mindre miljöstationer runt om på arbetsplatsen vilket gör det enklare för er personal att återvinna på rätt sätt. Det kan handla om att vi placerar behållare på tredje våningen i ett hyreshus så att personalen kan slänga trä, gips, plast och farligt avfall direkt på plats, istället för att gå ner med det.

Läs mer

Spara pengar när ni återvinner.

Vårt mål är att göra återvinningen så smidig och enkel som möjligt – för material som sorteras rätt ökar i värde. Tillsammans med er arbetar vi kontinuerligt för att förebygga felsorteringar. All avfallshantering sker enligt riktlinjerna för byggindustrin, vilket gör att ni slipper kostnader för blandat avfall.

Läs mer

Smart hantering skapar ordning och minskar blandat avfall.

På en byggarbetsplats uppstår en mängd olika typer av avfall, exempelvis trä, plast, järnskrot och gips. Många gånger uppstår avfallet på flera olika ställen på bygget vilket gör det svårare att sortera. För att undvika att avfallet blandas samarbetar vi gärna med er så tidigt som möjligt i
byggprocessen. Vi tar fram ett startmötesprotokoll för vilka material som ska sorteras, hur det ska ske och vem som ansvarar för vad – enligt Sveriges Byggindustriers normer. På så sätt får er byggarbetsplats en hög källsorteringsgrad som uppfyller ställda miljökrav.
Vanliga avfallstyper inom Bygg och riv

Avfallsutrustning för bygg och riv.

Här hittar du vår avfallsutrustning – speciellt anpassad efter de behov som finns inom bygg och riv.