Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000

Easycling för

grafisk industri.

Vi vet att grafiska industrier är känsliga för driftstörningar och då är avfallshantering inget man vill behöva tänka på – den ska bara fungera. Därför hämtar vi allt ert avfall, från returpapper och aluminiumplåtar till farliga avfall, och ser till att ni får all utrustning ni behöver. Vårt arbete stör aldrig produktionen – istället hjälper vi till att minska störningar.

Anpassad plan.

Vi tar fram en återvinningsplan anpassad efter er vardag – för att allt ska flyta på så smidigt som möjligt. Vi är till exempel noga med att hämta komprimatorer med makulatur i rätt tid och med så lite tidsåtgång som möjligt – för att inte hanteringen ska bli en flaskhals och verksamheten ska behöva stänga ner.

Läs mer

Maximal miljövinst.

Vi sätter oss in i er verksamhet och vardag för att komma fram till vilken utrustning ni ska ha och vilken typ av informationsmaterial ni behöver. Det gör det lättare för er att sortera rätt och att hantera exempelvis lösningsmedel annat farligt avfall på ett säkert sätt. Vi mäter allt miljöarbete och ni kan på ett smidigt sätt ta del av statistiken.

Läs mer

Maximal återvinst.

Vi tar hand om allt ert avfall, och tack vare vår materialkunskap och vårt breda kontaktnät ser vi till att ni får rätt betalt för det. För att exempelvis pappersspill, metall och aluminiumplåt ska bli värda så mycket som möjligt är det viktigt att materialen sorteras på rätt sätt. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förebygga felsorteringar.

Läs mer

Vi ser till att du får rätt betalt för ditt returpapper.

På många industrier uppkommer stora mängder av ett specifikt återvinningsmaterial. Inom den grafiska industrin handlar det ofta om pappersspill från produktionen. Eftersom vi har jobbat med returpapper från
grafisk industri i snart 70 år har vi stor erfarenhet av hantering, logistik och försäljning. Dessutom har vi många kontakter världen över. Vi arbetar gärna i ett tätt samarbete med er för att ni ska få rätt betalt för ert returpapper.
Vanliga avfallstyper inom Grafisk industri

Avfallsutrustning för grafisk industri.

Här hittar du vår avfallsutrustning – speciellt anpassad efter de behov som finns inom grafisk industri.