Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000

Easycling för

hälso- och sjukvård.

Inom just hälso- och sjukvården finns särskilda krav på hantering av avfall. Därför tar vi fram en personlig återvinningsplan anpassad efter era unika behov. För känslig information som journaler, lönelistor och röntgenbilder erbjuder vi till exempel låsta sekretesskärl. Vi hämtar kärlen hos er och transporterar dem till någon av våra sekretessanläggningar där de förstörs.

Spara tid när du återvinner.

Med det höga tempot inom sjukvården idag vill man inte avsätta arbetstid för återvinning. Därför hämtar vi allt ert avfall efter ett anpassat schema och ser till att ni får den utrustning ni behöver. Ni får en kontaktperson som ser efter just era behov och supporten är bara ett klick eller ett telefonsamtal bort.

Läs mer

Trygg hantering av riskavfall.

Vi tar hand om allt ert riskavfall, till exempel stickande eller skärande avfall, smittförande avfall, läkemedelsavfall, laboratoriekemikalier och cytostatika. Vi hjälper också till att se över er verksamhet, identifiera risker, ta fram lagstadgade dokument och arbeta för en tryggare hantering av avfallet.

Läs mer

Betala bara för det ni behöver.

Tack vare att våra miljöfordon kan samköra så mycket material som möjligt när vi väl är på plats blir transportkostnaderna lägre. Och eftersom alla lösningar anpassas efter din enhet eller avdelning, betalar du bara för precis de tjänster vi utför.

Läs mer

Säker hantering av ljuskällor och annat farligt avfall.

Inom hälso- och sjukvården är det inte bara vanligt med riskavfall som stickande och skärande avfall eller läkemedelsavfall. Här finns också stora mängder farligt avfall i form av lysrör och andra ljuskällor. Vi hjälper er att hantera det farliga avfallet på ett enkelt och smidigt
sätt, utan risker. Alla ljuskällor tas om hand på vår inläggning i Hovmantorp, som är unik i sitt slag, och mest effektiv i världen när det gäller säker separering av kvicksilver från lysrör och lågenergilampor.
Vanliga avfallstyper inom Hälso- och sjukvård

Avfallsutrustning för hälso- och sjukvård.

Här hittar du vår avfallsutrustning – speciellt anpassad efter de behov som finns inom hälso- och sjukvård.