Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000

Easycling för

köpcentrum.

I ett köpcentrum uppkommer en mängd olika typer av avfall. Hanteringen får inte störa butikerna eller ta onödig tid från den ordinarie verksamheten, utan ska helst inte märkas. Därför hämtar vi hyresgästernas avfall direkt i deras butiker. Smidig avfallshantering sparar resurser och kan faktiskt vara en konkurrensfördel, om ditt köpcentrum väljer att profilera sig med återvinning och miljö som ledord.

Smart och smidig återvinning.

Många gånger kan vi flytta hanteringen från soprummet direkt till dina hyresgäster, där våra miljövärdar sköter all service kring avfallet. Det gör att din personal kan lägga tid på annat, mer värdeskapande. Detsamma gäller hyresgästerna, som slipper gå ut till ett soprum utan istället kan sortera direkt på plats.

Läs mer

Lätt att göra rätt för miljön.

En förutsättning för att återvinningen ska fungera är att systemet är enkelt att förstå och enkelt att använda. Därför jobbar vi hela tiden med att förenkla och förbättra. Kort sagt driver vi miljöarbetet framåt – till exempel genom engagerande utbildningar, tydliga informationsskyltar och lättillgänglig återvinningsutrustning.

Läs mer

Tjäna pengar när du återvinner.

Vi hjälper dig att fördela ansvaret och kostnaderna för avfallshanteringen mellan dina hyresgäster – på så sätt minskar dina kostnader. Källsorterat material hämtas till en lägre kostnad än avfall som körs till förbränning och hyresgästerna kan själva påverka sina kostnader genom att sortera ännu mer. De blir nöjda och du som hyresvärd sparar pengar.

Läs mer

Vi säljer all din wellpapp vidare.

De flesta köpcentrum hanterar stora mängder wellpapp varje dag – ditt är säkert inget undantag. Tack vare vår materialkunskap och vårt breda kontaktnät ser vi till att du får rätt betalt för wellpapp och andra återvinningsmaterial.
Vi hjälper till på plats så att det inte sker några felsorteringar, vilket gör att materialet blir mer värt. Ofta kan vi sälja det vidare, till exempel som råvara till en industri – maximal återvinst, med andra ord.
Vanliga avfallstyper inom Köpcentrum

Avfallsutrustning för köpcentrum.

Här hittar du vår avfallsutrustning – speciellt anpassad efter de behov som finns i köpcentrum.