Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000

Easycling för

skogsägare.

Med vår breda kompetens och mångåriga erfarenhet hjälper vi dig från start till mål med avverkning, skotning och flisning. Vi finns med genom alla steg och ser till att material som exempelvis grenar, rötter och stubbar kommer till nytta för dig som skogsägare. Som oberoende aktör ser vi dessutom hela tiden till ditt bästa – oavsett om du är en liten eller stor skogsägare.

För dig som är entreprenör och skogsröjare erbjuder vi bland annat finansieringslösningar och ömsesidiga utbyten av uppdrag och kontakter.   

Smidig avverkning.

För att du ska slippa fundera på hur, var och när arbetet med din skog ska ske tar vi hand om hela processen, från avverkning till skotning och flisning. Din tid kan ägnas åt annat medan vi ser till att skapa högsta värde på din skog. Med en och samma personliga kontakt är supporten aldrig längre än ett samtal eller ett klick bort.

Läs mer

En ren energikälla.

Din skog har många värden. Förutom att ta rätt på rena träprodukter säkerställer vi att allt annat, som grenar och stubbar, också kan nyttjas. Genom noggrann hantering av ditt skogsspill ser vi till att det går att använda som biobränsle, en energikälla renare än de flesta andra energislag.

Läs mer

Spara resurser.

Oavsett var i Sverige du befinner dig kan vi hjälpa dig med din skog. Tack vare vår kunskap och långa erfarenhet har vi löpande kontakt med många värmeverk runt om i landet. Det gör att vi kan se till att du får rätt betalt för din skogsflis. Dessutom planerar vi alltid transporterna på ett sånt sätt att vi undviker onödiga utsläpp och kostnader.

Läs mer

Vi omvandlar din skog till biobränsle.

Träd, grenar, rötter och stubbar kan omvandlas till värmande biobränsle. Träspill från skogen hämtas och krossas till flis på våra anläggningar runt om i landet. Det färdiga biobränslet levereras sen till värmeverk i hela Sverige. Med sitt ursprung i förnyelsebara resurser är biobränslet ett bra alternativ till andra energikällor.

Ny biomassa skapas kontinuerligt i form av träd och växtlighet. Träd som växer binder dessutom den koldioxid som uppkommer vid förbränningen, vilket gör biobränsle koldioxidneutralt. Läs mer om våra produkter