Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000

Easycling för

kommersiella fastigheter.

Som fastighetsägare är det viktigt med nöjda hyresgäster. Att återvinningen är smidig och enkel kan vara en betydande faktor för att uppnå det. Därför tar vi fram en lösning som förenklar och förbättrar återvinningen för både dig och dina hyresgäster. Hyresgästerna blir nöjda och hanteringen för dig som hyresvärd blir mer kostnadseffektiv.

Få tid över för dina hyresgäster.

Vi flyttar sorteringen från soprummet till hyresgästernas lokaler och vår personal sköter hämtningen av det sorterade avfallet. Det är en uppskattad service som gör att kundnöjdheten hos dina hyresgäster ökar. Istället för att din personal lägger onödig tid på att få ordning på fastighetens avfall kan de jobba med andra frågor som skapar värde för hyresgästerna.

Läs mer

Lätt att göra rätt för miljön.

En förutsättning för att återvinningen ska fungera är att systemet är enkelt att förstå och enkelt att använda. Därför arbetar vi hela tiden med att förenkla och förbättra. Det handlar till exempel om att flytta återvinningen närmare dina hyresgäster och om att bidra med lättillgänglig återvinningsutrustning, tydliga informationsskyltar och engagerande utbildningar.

Läs mer

Spara pengar när du återvinner.

Vi hjälper dig att fördela ansvaret och kostnaderna för avfallshanteringen mellan dina hyresgäster – på så sätt minskar dina kostnader och varje hyresgäst betalar för sitt eget avfall. Källsorterat material hämtas till en lägre kostnad än avfall som körs till förbränning och hyresgästerna kan själva påverka sina kostnader genom att sortera ännu mer.

Läs mer

Hyresgästerna betalar bara för sitt eget avfall.

I kommersiella fastigheter delar butiker ofta soprum med kontor, och avfallet kan vara blandat – wellpapp, emballageplast, returpapper och farligt avfall. Även om mycket av återvinningen flyttas upp på våningsplanen, till dina hyresgäster, kan det ibland
finnas behov av att ha kvar soprummet. I ett sånt läge tar vi fram en lösning där varje hyresgäst väger sitt avfall och betalar exakt för det den slänger – oavsett material och även om alla hyresgäster slänger i samma behållare.
Vanliga avfallstyper inom Fastighetsbolag

Avfallsutrustning för kommersiella fastigheter.

Här hittar du vår avfallsutrustning – speciellt anpassad efter de behov som finns i kommersiella fastigheter.