Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000

Easycling för

industri och verkstad.

Vanliga funderingar inom industrin idag är att man vill återvinna sina produkter och använda sig av återvunnen råvara. Man vill ta ett större ansvar och samtidigt skapa ökad lönsamhet. Vad och hur detta ska göras hjälper vi er med – oavsett vilka ambitioner ni har i er verksamhet. Att vägleda våra industrikunder till rätt sortering och återvinning har vi gjort i över 40 år. Vi hämtar allt avfall och ser till att ni har all utrustning ni behöver – så att återvinningen blir en naturlig del av er arbetsplats.

Anpassad plan.

Vi sätter oss in i er verksamhet och tar fram en återvinningsplan anpassad efter er vardag – för att allt ska flyta på så smidigt som möjligt. Ni får en kontaktperson som ser efter era behov och supporten är aldrig längre än ett telefonsamtal eller ett klick bort – vi är snabbt på plats om ni skulle behöva en extra hämtning. Sammantaget gör allt detta att du sparar tid – tid som du kan använda till det du är bra på.

Läs mer

Maximal miljövinst.

Vi tar reda på om sorteringen ni har idag kan utökas, bli bättre och enklare, om utrustningen kan bytas ut för att minska antalet hämtningar och om avfallet hanteras på rätt sätt. För rätt sortering och färre transporter skapar inte bara bättre ekonomi – miljövinsten blir också större. Vi följer upp alla miljöförbättringar löpande och du kan på ett smidigt sätt ta del av dem i vår statistik.

Läs mer

Maximal återvinst.

Vi tar hand om allt avfall som uppkommer i din verksamhet, och tack vare vårt breda kontaktnät och vår materialkunskap och ser vi till att du får rätt betalt för det. För att avfallet ska bli värt så mycket som möjligt är det viktigt att det sorteras på rätt sätt. Därför ser vi till att sorteringen flyter på utan störningsmoment, och vi jobbar hela tiden med att förenkla och förbättra.

Läs mer

Easycling i praktiken

Enstaka styckpriser för hyror, tömningar och behandling av material i all ära, men de stora förtjänsterna för din verksamhet ligger i själva hanteringen av avfallet. Ofta ser vi hur källsortering och material hanteras slentrianmässigt för att det “alltid sett ut så”. När vi inleder vårt samarbete nöjer vi oss inte med att bara fortsätta hanteringen
såsom den sett ut tidigare. Vi vill förändra och förbättra utifrån vad som är praktiskt, ekonomiskt och miljömässigt möjligt. Avfallsflöden och volymer, utrustning, intern och extern logistik, tömningsfrekvenser, behandling av materialen och utbildningsbehov hos medarbetarna är en bara en del av det vi ser över.
Vanliga avfallstyper inom Industri och verkstad
GKN Driveline
Ovako Sweden

Smartare sortering spar pengar för GKN Driveline

Visa Case direkt

Legerat skrot blir till kättingstål för Ovako Sweden

Visa Case direkt

Avfallsutrustning för industri och verkstad.

Här hittar du vår avfallsutrustning – speciellt anpassad efter de behov som finns för industri och verkstad.