Säkerhet är något som fått allt större betydelse i vår värld – inte minst när det gäller digitala medier.

På i princip alla arbetsplatser finns någon typ av känslig information. Försäkra dig om att elektronisk data på hårddiskar och mobiltelefoner inte hamnar i orätta händer genom att använda våra låsta sekretesskärl. Vi hämtar kärlen på din arbetsplats och transporterar dem till vår sekretessanläggning där datan raderas. Personalen, transporterna och sekretessanläggningen är säkerhetsgodkända.


Jag vill bli kund eller veta mer!