Säkerhet är något som fått allt större betydelse i vår värld. På de flesta arbetsplatser finns någon typ av känslig information.

Försäkra dig om att exempelvis ritningar, offerter, avtal och lönelistor inte hamnar i orätta händer genom att använda våra låsta sekretesskärl. Vi hämtar kärlen på din arbetsplats och transporterar dem till vår sekretessanläggning där innehållet förstörs. Personalen, transporterna och sekretessanläggningen är säkerhetsgodkända.

Vid lagerrensningar och butiksrensningar ser vi till att kasserade produkter inte kommer ut på marknaden. Vi erbjuder kontrollförbränning och vid större partier kan vi hjälpa till med sekretesshantering.

 

Jag vill bli kund eller veta mer!