Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000

Sorteringsguide

Här hittar du vår sorteringsguide. I den finns enkla instruktioner för hur du sorterar och återvinner på rätt sätt. Utöver sorteringsskyltarna nedan kan du som kund få dina skyltar helt anpassade efter din verksamhet. Kontakta oss!

Absorbenter
Absorbenter
Här sorterar du:

Oljiga trasor, Förbrukad absol, Oljelänsar

Aerosoler
Aerosoler
Här sorterar du:

Sprayburkar.

Aluminium, offsetplåt
Aluminium, offsetplåt
Här sorterar du:

Använda offsetplåtar i aluminium

Aluminium- fälgar
Aluminium- fälgar
Här sorterar du:

Aluminiumfälgar

Asbest
Asbest
Här sorterar du:

Förpackad asbest märkt:

Dammen är hälsovådligt vid inandning- innehåller asbest.

Blandkartong
Blandkartong
Här sorterar du:

Kartongmaterial med vit, grå och beige kärna.

Blybatterier
Blybatterier
Här sorterar du:

Bilbatterier, Backupbatterier

Blästersand
Blästersand
Här sorterar du:

Blästersand

Brännbart, bygg och riv
Brännbart, bygg och riv
Här sorterar du:

Textilier, Förorenad plast, Förorenat papper, Övrigt brännbart avfall

Brännbart, industri
Brännbart, industri
Här sorterar du:

Brännbart som återstår efter sortering.

Däck
Däck
Här sorterar du:

Däck utan fälg

Elektronik för sekretess
Elektronik för sekretess
Här sorterar du:

Kasserade hårddiskar, USB-minnen, CPU, Mobiltelefoner, Övrig elektronisk minnesmedia

Elektronik
Elektronik
Här sorterar du:

Datorer, Miniräknare, Radio & TV-apparater, Kaffebryggare, Telefoner, Elektriska verktyg, Övrig elektronik

Elmotorer
Elmotorer
Här sorterar du:

Elmotorer

Frigolit och cellplast
Frigolit och cellplast
Här sorterar du:

Frigolit, EPS-plast (expanderad polystyren), Cellplast

Förpackat matavfall
Förpackat matavfall
Här sorterar du:

Frukt, Grönsaker, Bröd, Mat

Gips
Gips
Här sorterar du:

Endast rent gips

Glas, färgat
Glas, färgat
Här sorterar du:

Flaskor, Burkar, Övrigt färgat glas

Glas, ofärgat
Glas, ofärgat
Här sorterar du:

Flaskor, Burkar, Övriga ofärgade glasförpackningar

Glykol
Glykol
Här sorterar du:

Glykol

Grovavfall
Grovavfall
Här sorterar du:

Kläder, Möbler, Stekpannor, Övrigt grovavfall från hushållet

Isolering
Isolering
Här sorterar du:

Mineralullsbaserad isolering

Kabel
Kabel
Här sorterar du:

All sorts kabel med eller utan kontakter

Kontors- papper
Kontors- papper
Här sorterar du:

Kopieringspapper, Broschyrer, Kataloger, Tidningar, Reklamblad, Dags & Veckotidningar, Kuvert

Livsmedel, torrt
Livsmedel, torrt
Här sorterar du:

Bröd, mjöl, deg, Flingor, Kakor och bullar, Godis och choklad. Förpackningar som konsumentförpackning Well, konsumentförpackning Plast.

Ljuskällor
Ljuskällor
Här sorterar du:

Lågenergilampor, Glödlampor, Halogenlampor

Lysrör
Lysrör
Här sorterar du:

Lysrör

Lösnings- medel
Lösnings- medel
Här sorterar du:

Bensin, Fotogen, Etanol, Thinner, Bromsvätska

Metall
Metall
Här sorterar du:

Metallreglar, Motorer, Kablar, Övrig metallskrot

Metall- förpackningar
Metall- förpackningar
Här sorterar du:

Konservburkar, Kapsyler, Rena färgburkar, Aluminiumformar, Aluminiumfolie

Metallskrot, osorterat
Metallskrot, osorterat
Här sorterar du:

Plåtar, Kärl, Rör, Fälgar

Stålskrot
Stålskrot
Här sorterar du:

Produktionsspill av stål.

Minerala massor
Minerala massor
Här sorterar du:

Makadam, Porslin, Betong, Kakel, Klinker, Tegel

Mjukplast
Mjukplast
Här sorterar du:

Krymp & Sträckfilm, Plastfolie, Bubbelfilm, Övrig mjukplast

Oljefilter
Oljefilter
Här sorterar du:

Oljefilter, Bränslefilter

Organiskt avfall och matavfall
Organiskt avfall och matavfall
Här sorterar du:

Frukt, Grönsaker, Bröd, Mat - både förpackat och oförpackat

Pappers- förpackningar
Pappers- förpackningar
Här sorterar du:

Wellpapp, Kartong, Mejeriförpackningar, Övriga rengjorda pappersförpackningar

Planglas
Planglas
Här sorterar du:

Fönsterglas, Bilglas

Plast- förpackningar
Plast- förpackningar
Här sorterar du:

Flaskor, Lock, Burkar, Bärkassar, Plastfolie, Brödpåsar, Övriga plastförpackningar

Porslin och glaskross
Porslin och glaskross
Här sorterar du:

Speglar, Glas, Porslin

Riskavfall
Riskavfall
Här sorterar du:

Det här får du slänga:

Kanyler, Lancetter, suturnålar, trasigt blodkontaminerat glas och andra smittförande avfallsrester.

Schaktmassor
Schaktmassor
Här sorterar du:

Jord, Lera, Sten

Sekretess- papper
Sekretess- papper
Här sorterar du:

Konfidentiella dokument. Känslig information såsom offerter, fakturor, avtalsförslag, ritningar, lönelistor.

Småbatterier
Småbatterier
Här sorterar du:

Knappcellsbatterier, Laddningsbara batterier, Alkaliska batterier, Övriga småbatterier

Smörjfett
Smörjfett
Här sorterar du:

Smörjfett

Spillolja
Spillolja
Här sorterar du:

Motorolja, Växellådsolja, Hydralolja

Tidningar
Tidningar
Här sorterar du:

Tidningar, Broschyrer, Kataloger, Reklamblad

Toner
Toner
Här sorterar du:

Tonerkassetter från skrivare, faxar och kopiatorer

Tryckeri- papper
Tryckeri- papper
Här sorterar du:

Vitt, träfritt och trähaltigt papper och kartong.

Trä, färgat
Trä, färgat
Här sorterar du:

Trälådor, Trämöbler, Plank & bräder, Spånskivor, Pallar, Övrigt rent trä

Trä, obehandlat
Trä, obehandlat
Här sorterar du:

Trälådor, Pallar, Plank & bräder, Övrigt rent trä

Trä, tryck- impregnerat
Trä, tryck- impregnerat
Här sorterar du:

Tryckimpregnerat virke

Träavfall, ris
Träavfall, ris
Här sorterar du:

Stammar och grenar, minst 3 cm i diameter

Deponiavfall
Deponiavfall
Här sorterar du:

Kakel på gips, Gips, Glas, Porslin, Isolering

Wellpapp
Wellpapp
Här sorterar du:

Wellpapp, Kartonger, Övrigt wellmaterial

Vitvaror, köldmedium
Vitvaror, köldmedium
Här sorterar du:

Produkter med köldmedium ex: Frysdisk, AC, Värmeväxlare, Kyl, Frys

Zinkvikter
Zinkvikter
Här sorterar du:

Zinkvikter