Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000

Asbest

Förpackad asbest märkt:

Dammen är hälsovådligt vid inandning- innehåller asbest.