MENY

Asbest

Förpackad asbest märkt:

Dammen är hälsovådligt vid inandning- innehåller asbest.