Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000

Riskavfall

Det här får du slänga:

Kanyler, Lancetter, suturnålar, trasigt blodkontaminerat glas och andra smittförande avfallsrester.