Komprimatorcontainer

Ett bra hjälpmedel för dig med mycket stora volymer. Containern anpassas efter ert behov.