Veolia Recycling Solution demonterar och återvinner elektroniska produkter.

På våra återvinningsanläggningar tar vi emot, sorterar och återvinner lyskällor, tv-skärmar, datorer, mobiltelefoner och andra elektriska och elektroniska produkter.
Vi återvinner aluminium, järn, sällsynta jordartsmetaller, ädelmetaller och olika sorters plast. De återvunna materialen får nytt liv i nya produkter och blir därmed ett viktigt bidrag till den cirkulära ekonomi som är så viktig för vår framtid.


Som kund kan du vara förvissad om att vi tar hand om ditt elektronikskrot på bästa möjliga sätt. Våra 24 anläggningar uppfyller högt ställda krav och har de tillstånd som krävs.


Vi bedriver även forskning tillsammans med näringsliv och universitet för att utveckla möjligheten att i framtiden kunna återvinna fler material på ett bättre sätt.


För fler frågor om vår elektronikåtervinning kontakta:
Peter Arnesson
peter.arnesson@nordicrecycling.se