Vi köper och återvinner alla olika typer av returpapper. Så vare sig du vill köpa returpapper eller tjäna pengar på pappersspill eller olika typer av sekundamaterial, kan vi hjälpa dig.

Vi är ledande inom återvinning av papper i Sverige och på våra anläggningar hanterar vi många av de olika sorters pappersmaterial som används inom industrin idag. Material som passerar anläggningen levereras sen till nya användare och blir till nya produkter.

Vi tror på långa och nära samarbeten med våra kunder och leverantörer. Marknaden blir allt mer komplex och handlar idag inte bara om att ta hand om existerande material utan också om att planera för återvinning av kommande. I nära samarbete med dig ser vi över vad som går att göra med just ditt material eller din produkt. Genom långsiktiga planer ser vi till att detta också blir verklighet. 

Återvinn och sälj papper

Vi hjälper dig att återvinna och sälja ditt returpapper oavsett volym. Vid mindre volymer sköter vi vanligtvis enbart återvinningen – på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt. Vid större volymer går vi igenom hantering, papperskvalitet, återvinning och eventuell försäljning i nära dialog med dig. Med vår mångåriga erfarenhet och vårt stora kontaktnät världen över kan vi sälja ditt material till rätt pris.

 

Köp returpapper

Vill du köpa returpapper tar vi fram rätt produkt till ett pris som du blir nöjd med. Vi har erfarenhet av leveranser till en mängd olika användare och områden och vi säljer papper i nästan alla former och kvaliteter i både små och stora kvantiteter. Vår långa erfarenhet och vårt stora kontaktnät gör att hanteringen går fortare och kostar mindre.

 

För mer information, hör av dig till:

Angelica Henriksson
angelica.henriksson@veolia.com
070-358 69 28