Förr var soptipparna fyllda med sånt som ansågs vara oanvändbart. Men forskningen går framåt och med dagens teknik kan det mesta uppgraderas från avfall till användbara material.

Porslinskross, planglas, aska från förbränningsanläggningar, rötslam, gips samt avfall från trä-, pappers- och byggindustrin blir till nya material som till och med kan ersätta jungfrulig råvara.

Återvunnet material används bland annat till sluttäckning av deponier, till bullervallar och som underlag i ridhus och motionsspår. Återvunnet material blir helt enkelt ett nytt alternativt material som kommer till nytta och kan dra ner kostnaderna för användaren.

En äldre deponi är ofta en vilande tillgång som vi kan hjälpa dig att ta tillvara på. Vi har haft många uppdrag där vi drivit och avslutat äldre deponier och vårt mål är att alltid att ta vara på allt som går att återvinna. Det är inte bara bättre för miljön – det gör också att du kan tjäna pengar på avfallet.

 

För mer information, hör av dig till:

Mattias Sjöström
mattias.sjostrom@veolia.com
073-964 15 00

Richard Schrewelius
richard.schrewelius@veolia.com
070-647 47 53