Många verksamheter genererar farligt avfall och reglerna som styr hanteringen är både tvingande och snåriga för den som inte jobbar med det dagligen. Det gäller att klassificera avfallet korrekt och därefter omhänderta det enligt gällande lagar och förordningar. Allt detta kan vi hjälpa dig med.

Vi undersöker och utreder din verksamhet för att göra hanteringen så smidig och effektiv som möjligt. Det skapar en trygg och säker arbetsmiljö och minskar risken för såväl ekonomisk skada som skador på miljön.


Vi ordnar följande för dig

 • Klassificering av avfallet
 • Rätt utrustning
 • Emballering och märkning
 • Korrekt dokumentation
 • Säkra transporter
 • Rådgivning vid transport av farligt gods


Kanske har du redan full kontroll på ditt farliga avfall och sköter det mesta själv. Ibland är det ändå värdefullt att uppdatera sig kring lagar och förordningar och exempelvis fräscha upp minnet med en utbildning.


Våra utbildningar

Vi erbjuder utbildningar för de flesta verksamheter och utbildningarnas inriktning formas helt efter hur behoven ser ut i din verksamhet. Därför träffar vi dig gärna för att diskutera och forma utbildningen så att den passar, berör och engagerar din målgrupp.


Vi erbjuder följande utbildningar

 • Allmän miljö- och kretsloppsutbildning
 • Generell utbildning i avfallshantering
 • Lagstiftning kring avfall och miljö
 • Risker vid hantering av farligt avfall
 • Upptagningsvägar i kroppen
 • Emballering och etikettering av farligt avfall
 • Utbildning av säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods
 • Transportutbildning enligt ADR
 • Klassificering och karaktärisering av farligt avfall
 • Farosymboler och varningsetiketter


Vare sig du har stort eller litet behov av stöd kring ditt farliga avfall har vi den kunskap och erfarenhet som krävs. Har du exempelvis ett akut behov av hjälp med sanering, eller kanske bara en enkel fråga du vill ha svar på, så finns vi bara ett klick eller ett telefonsamtal bort.

 

För mer information, hör av dig till:

Nina Glattfelder
nina.glattfelder@veolia.com
070-388 45 67