Tack vare vår erfarenhet inom bränslehantering vet vi vad olika värmeverk tar emot för material och vilken kvalitet materialet behöver ha. Vi finns där råvaran finns och samarbetar med både stora och små leverantörer. Biobränsle är, förutom en energikälla, också en intressant råvara för tillverkningsindustrin med användningsområden som sträcker sig från pellets till jordförbättringsprodukter.

Med stor materialkunskap, duktiga logistiker och stor flexibilitet att kunna lagra material kan vi försörja er med biobränsle på era villkor. Oavsett väderförhållanden och andra faktorer som påverkar efterfrågan, löser vi försörjningen av bränsle enligt överenskommelse. Ni får en egen kontaktperson och supporten är aldrig längre än ett telefonsamtal eller ett klick bort.

De produkter vi erbjuder

Vi har lång erfarenhet av att köpa, producera och sälja biobränsle. De produkter vi baserar vårt bränsle på är returträ, skogsflis/GROT, trädelsflis, ved, stubbflis och sågverksbiprodukter.

Returträ

Returträ utgörs främst av uttjänt emballage, lastpallar och virke från industrin. Det finns i flera olika kvalitetsklasser, som mixas efter önskemål. Bränslet är torrt med 15 till 35 procents fukthalt, och dess egenskaper liknar en mer traditionell bränslekross.

Skogsflis/GROT

Skogsflis är ett samlingsnamn för grotflis och träddelsflis. Råvaran består av grenar och toppar som lämnats kvar vid slutavverkning av timmer och massaved. Alltså en biprodukt vid slutavverkning och därmed ett nytt sortiment som ökar lönsamheten hos dig som skogsägare. Riset bör barra av på hygge innan man skotar ihop det så att näringsämnena lämnas kvar. När riset är avbarrat/avlövat så skotas det ihop i vältor och täcks med papp för att bevara torrhalten. Produktionen sker med flishuggar i terrängen eller vid upplag. Vid tillredningen anpassas torrhalten till mellan 45 och 55 procent.

Trädelsflis

Trädelsflis kommer från försenade röjningar, hagmarksrensning, rensning av åkermarker eller röjning av vägkanter. Den flisade produkten blir mer lik stamvedsflis än GROT-flis. För att uppnå bästa kvalitet bör man låta materialet torka och barra av innan man kör ihop det i vältor. Därefter flisar man med flismaskinen i vältan. Skotning sker huvudsakligen maj till september och flisning september till maj. Oftast körs trädelsflisen färdigbearbetad med containerbil till dig som kund.

Ved

Bränsleved är rundvirke som oftast saknar industriell användning, till exempel nedklassat sågtimmer och massaved. Både barr- och lövved kan bli bränsleved. Veden lagras på trädbränsleterminaler, där den senare flisas upp till stamvedsflis.

Stubbflis

Stubbflis framställs av krossade stubbar. Stubbarna bryts upp med grävmaskin som sedan sönderdelar stubbarna med ett monterat aggregat. Vid sönderdelningen faller eventuell sten och jord av. Stubbflisen ger en något högre askhalt än vad skogsflisen gör när det eldas. För att uppnå bästa kvalitet bör man låta materialet torka i vältor efter skotningen. Oftast körs stubbflisen färdigbearbetad med containerbil till dig som kund.

Sågverksbiprodukter

Vi köper biprodukter från sågverk och andra träbearbetande industrier. Dessa varor används i vår egen industri eller i värmeverk. Exempel på varor är sågspån, bark, rotreducerflis, pinnflis, torrflis, kutterspån och cellulosaflis.

 


För mer information hör av er till: 

Gunde Sandström
Inköp/Produktion, Värmland, Dalsland, Västra Dalarna 
gunde.sandstrom@veolia.com
070-325 95 73

 

Martin Frosch
Inköp/Produktion, Uppland, Stockholm, Västmanland, Södermanland, Närke, Norra Östergötland, Gästrikland, Hälsingland, Östra Dalarna
martin.frosch@veolia.com
070-278 27 60

 

Peter Wilhelmsson
Inköp/Produktion, Östergötland, Småland, Blekinge, Skåne
peter.wilhelmsson@veolia.com
070-652 86 42