Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000

Logistikföretaget Strömberg har höga krav på avfallslogistiken

Peter Lemberg
  • Datum:
    2016 12 29
Strömbergkoncernen hjälper sina kunder med att säkra sina behov av effektiva lösningar för kommunikation, lagerhantering och distribution. Man har sex anläggningar i Skandinavien, varav tre i Sverige med en sammanlagd lagerkapacitet på 25 000 lastpallar. Huvudanläggningen i Jordbro är GreenBuilding-certifierad i enlighet med EU:s normer för effektiv energianvändning.

Utmaningen

65 % av allt material utgörs av trycksaker och 35 % av så kallat Point of Sale Marketing Material (POS). Det sistnämnda utgörs av material för marknadsföringskampanjer såsom: hyllpratare, prislappar, förpackningar, kampanjmontrar, vepor och affischer, för att nämna några exempel. POS innehåller fraktioner som metall, elektronik och ljuskällor.

– Det är en ”komplicerad” kund som kräver många kundnummer för att man ska kunna hålla reda på vem som i slutänden ska debiteras eller krediteras för en hämtning. Men det är även en kund med ett genuint miljösamvete som uppskattar att vi hjälper dem att ta ansvar för det som måste slängas, säger Peter Lemberg, säljare på Veolia Recycling Solutions.

Vår lösning

Återvinningen kan i grova drag delas in i papper och övrigt material. Pappret går in i en fastlagd process medan det övriga måste gås igenom för utsortering av komponenter som innehåller elektronik, metaller med mera. Det kan skilja så mycket som 2 000 kr per ton i pris, beroende på om materialet är sorterat eller ej.

– Veolia Recycling Solutions är inblandade i återvinningen av alla våra kunders material och vi har tillsammans utarbetat rutiner för hanteringen som fungerar klanderfritt. Det handlar om stora volymer av trycksaker och POS-material och de besöker någon av våra svenska sajter åtminstone en gång i veckan, berättar Robert Peart, inköpschef på Strömberg.

– När det gäller vår egen produktion, kan jag nämna att vi hade en 18 meter lång kuverteringsmaskin som hade gjort sitt. Veolia Recycling Solutions hjälpte oss att kapa ner den i hanterbara delar för återvinning av elektronik, metaller med mera.

Resultatet

De stora volymerna innebär att avfallslogistiken är väldigt viktig för att verksamheten skall löpa smidigt.

– Vi vill inte ha saker ståendes på lastkajen som stör verksamheten. Logistiken måste passa vårt produktionsschema och det gör den nu, säger Robert Peart.

– Men det handlar inte bara om logistik och ekonomi. Vi vill även göra rätt och skona miljön så mycket det går. Veolia Recycling Solutions hjälper oss med både det och att hålla den egna ekonomin i balans, vilket blir ett vinn-vinn för alla parter.