Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000

Legerat skrot blir till kättingstål för Ovako Sweden

Nina Glattfelder
  • Datum:
    2016 12 29
Ovako är en ledande europeisk tillverkare av komponentstål till kunder inom transport- och tillverkningsindustrin. Man producerar i huvudsak låglegerat stål för krävande tillämpningar som till exempel kullager, drivlinor, hydraulcylindrar och bergborrar. Produktionen är baserad på skrot, vilket gör Ovako till en av Nordens största konsumenter av återvunnet skrot.

Utmaningen

Det är viktigt att leverera enligt överenskommen kravspecifikation för att Ovako ska kunna producera ett stål med rätt egenskaper. Det handlar om rätt innehåll, rätt storlek och rätt form. Det går till exempel inte att leverera trasslig tråd som försvårar hanteringen. Det är en konst att gjuta stål så att man undviker både luftbubblor och inneslutningar.

Vår lösning

Vi har haft en lång och öppen dialog med Ovako när det gäller vad som ska och vad som inte ska ingå i skrotet som vi levererar. Det har gjort våra leveranser förutsägbara när det gäller både mängder och innehåll, vilket i sin tur gjort det enklare för Ovako att få till en optimal blandning.

– Det krävs att leverantörerna håller vad de lovar och levererar rätt kvalitet i rätt tid samt att det är rätt sorterat på gården, berättar Monika Moden, processutvecklare på Ovako Sweden i Hofors.

Resultatet

Ovako har minskat behovet av dyra primärlegeringar i stålproduktionen genom att använda vårt välsorterade skrot.

– Ungefär 15 000 ton skrot levereras hit varje månad. Drömscenariot vore att leveransbilarna lastade direkt i korgarna, så att vi slapp lagerkostnaden, men vi har ändå minskat såväl våra kostnader som vår miljöpåverkan genom att använda legerat skrot, avslutar Monika Moden.