Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000

Vi hjälpte BDO Göteborg att flytta till Skeppsbron

Charlotte Änilane
  • Datum:
    2017 02 16
BDO på Lilla Badhusgatan 2 i Göteborg hjälper ägarledda företag och personerna bakom dessa med rådgivning, revision, skatt och företagsservice såsom löner, bokföring, bokslut och upprättande av årsredovisningar. Vi har varit deras avfallsleverantör sedan 2013.

Utmaningen

BDO Göteborg skulle flytta från sitt gamla, lite slitna 2,5-planskontor på 1:a Långgatan till nyrenoverade lokaler i länsstyrelsens gamla byggnad vid Skeppsbron. Det innebar flytt av arkiv, utrensning av stora mängder papper, varav en betydande del konfidentiella, samt hantering av sekretessbehållare för känsligt avfall på både det gamla och nya stället.

Vår lösning

Vi hjälpte till att iordningställa det nya kontoret samt gallrade ut och flyttade arkivet. De två kopieringsrummen försågs med behållare för såväl vanligt kontorsavfall som sådant som kräver sekretess och vi såg till att avfallsmöblerna fick rätt mått.

 

– Vi gjorde en enorm utrensning av gammalt arkivmaterial som fyllde ett antal 660-liters kärl. Det krävde extra hjälp och vi fick en jättefin service från Veolia Recycling Solutions trots att det var mitt i influensan och de hade sju man som var sjuka, berättar Ralph Sundberg, vaktmästare på BDO Göteborg.

Resultatet

– Vi ökade tömningsfrekvensen för det nya kontoret, eftersom utrymmet för förvaring av kontorsavfall var mindre, och vi är i färd med att ordna elektronikåtervinning i källaren, berättar Charlotte Änilane, säljare på Veolia Recycling Solutions.

– De gjorde ett bra jobb och handskades väldigt fint med allt som var sekretessbelagt. Vilket inte var någon överraskning eftersom de hjälper till med sekretesstömning av vårt arkiv varje år. Det rör sig om ett par ton pärmar med papper och wellpapp som måste slängas på ett säkert sätt, avslutar Ralph Sundberg.