Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000

Komprimatorer gör avfallshanteringen smidigare för Kleins Kitchen

Peter Lemberg
  • Datum:
    2017 02 16
Tomas & Lotta Klein driver Kleins Kitchen som levererar vällagad och näringsriktig lunchmat till skolor i Stockholmsområdet.

– När vi startade 1999 låg vår affärsidé helt rätt i tiden i och med att privata entreprenörer släpptes in på skolområdet. Nu har vi vuxit till åtta lunchrestauranger och 40 distributionsbilar, berättar Tomas Klein.

Utmaningen

Kleins Kitchen hade blivit ett stort företag med många små soprum. 20 000 luncher per dag genererar stora mängder kartong, papper, plåt och glas som måste tas om hand på rätt sätt för att inte proppa igen avfallsrummen.

Vår lösning

Vi hjälpte Tomas & Lotta att installera komprimatorer för wellpapp och plast vid huvudanläggningen i Stureby och såg till att de hade rätt sorts kärl när det gäller storlek och antal för övriga fraktioner.

– Veolia Recycling Solutions hjälpte oss att räkna på ekonomin kring komprimatorerna, som ju är en relativt dyr investering, fortsätter Tomas Klein.

Resultatet

Nu kör Kleins Kitchen burar med kartong och plast till huvudanläggningen i Stureby och tömmer plåt och glas på alla ställen, vilket lättat på trycket i avfallsrummen.

– Vi har lärt oss mycket om avfallshantering och har en bra dialog Veolia Recycling Solutions. De ansvarar för informationen i soprummen och löser de problem som uppstår, avslutar Tomas Klein.