Vill du bli kund eller veta mer?
0771-545 000

Relevant och regelbunden information minskar restavfallet

Leif Johansson
  • Datum:
    2017 02 20
År 2012 inledde vi ett samarbete med en fastighetsägare som nu har utvecklats till att vi sköter återvinningen för samtliga fastigheter. Det rör sig om ett 50-tal hus med över 1 000 lägenheter, 15 000 m2 kommersiella lokaler samt flera hundra garage- och parkeringsplatser.

Utmaningen

Matavfallet visade sig vara den besvärligaste fraktionen. En hel del mat hamnade i restfraktionen, det vill säga i soppåsen som skickas till förbränning. Det är inte optimalt ur miljösynpunkt och därför något vi vill undvika.

– Vi inledde ett målmedvetet arbete för att ge samtliga hyresgäster möjligheten att sortera sitt avfall rätt, berättar Leif Johansson, säljare Bostad på Veolia Recycling Solutions.

Vår lösning

Veolia Recycling Solutions hjälper till med det mesta. Det handlar om allt från att ansvara för att det är uppskyltat med information till att hämta farligt avfall och spola ur miljörummen vid behov.

Genom mätningar ser vi att sorteringen av matavfall ökar varje gång vi går ut med information, men därefter tenderar att minska allt eftersom tiden går. Information går därför ut regelbundet och på rätt sätt.

Resultatet

Man lär verkligen känna hyresgästerna i en fastighet genom att titta på vad de slänger. I hus med äldre människor är det mycket tidningar, medan yngre slänger betydligt fler elektronikprodukter. Det gäller därför att anpassa avfallshanteringen för respektive fastighet. Elektronikskrot måste till exempel hållas inlåst för att inte locka till sig tjuvar.

– Tillsammans med kunden har vi gått igenom samtliga kärl i alla fastigheter, med avseende på storlek, tömningsfrekvens och pris, och därigenom kunnat spara en hel del pengar, avslutar Leif Johansson.